Uppfarten

Dagens semesterprojekt har varit att lägga kantsten. Idag har vi lagt ett åttiotal stenar på plats, och då kan man ju lätt tro att projektet är färdigt. Sanningen är dock att vi bara har kommit halvvägs. Jag har möjligen underlåtit att fotografera den icke-färdiga sidan för att den inte är lika välfriserad. Som ni ser har vi även skottat en hel del grus, i runda slängar sju-åtta ton, vilket tog en hel helg i anspråk. Varför i allsin dar kände vi att det var en god idé att ha en tjugo meter lång uppfart? Nåväl. Pain is temporary.