Trädgårdslayout

Vi jobbar på i vår trädgård och har nu ganska klart för oss hur framsidan ska se ut. Här kan ni se grunddragen. Vattenrännorna till stuprören ligger på dess rätta platser. Vi har även placerat ut svarta trädgårdskanter längs med huset. Innanför dessa ska vi fylla upp med grus och på utsidan blir det gräs. Uppfarten blir också den grusad med kantstenar på båda sidor.

Kommentera här: